Har du været på indrenettet i dag?

Og hov: nej, det var ikke en stavefejl…

Det er sket løbende og over natten: Vi vågner og rækker mekanisk ud efter vores telefoner. Måske for at slukke vækkeuret. Eller se hvad klokken var. Dernæst for at se vejrudsigten. Og så kort besøge facebook, instragram eller Linkdin.

Vores telefon er mere end nogensinde med os overalt. En stor del af vores sociale omgang foregår her og vi har oplysninger om os selv, antal skridt, kalender, påmindelser og adgang til andre mennesker knyttet til telefonen. Ofte er det vanskeligt at navigere i vores samfund uden en telefon. Vi skriver en sms i stedet for at banke på en fysisk dør.

Disse ændringer er sket løbende og er langsomt blevet en vanemæssig tilstand. Små tegn viser det og afslører, at vi som individer har ændret vores fokus og vores orientering. Det er blevet naturligt at rette opmærksomheden mod dette ydre objekt og hvad det tilbyder af stimuli. Man kan sige, at vi er blevet mere ydrestyrede, ydrepåvirkede og ydreoptagede.

Mere eller mindre bevidst logger vi heldigvis også på det indre net.

At være på det indre ”net” handler om at være indadvendt, stille og optaget af hvad der sker inden i mig. At være inderlig, indrestyret, indreoptaget, koncentreret og dedikeret indad. Vi slukker for telefonen, stiller om, tuner ind og gør andre ting. Vi går en tur eller tømmer en opvaskemaskine. Indtil det ydre net igen gerne vil have fat i os.

Hvad har dette med kreativitet at gøre?

Når vi skal være kreative, fordrer det sammenhængende tid. Det er vanskeligt at være super-kreativ på eksempelvis 10 minutter. Du skal omstille sig fra at være orienteret mod informationskilderne udenfor dig selv. Og samle dig om at gøre én ting af gangen. Det kan være praktiske ting, der skaber en omstilling: At du arrangerer dig – det vil sige slukker din telefon, placerer dig et rart sted, finder ting frem, som du vil bruge i dit kreative virke. Dernæst er det relevant at have en vis udstrækning af tid. Så du frit kan udfolde dig uden, at der er en tidsmæssig begræsning. Det er relevant, at der ikke er for meget rod i dine indrestyrede aktiviteter. Og beslut dig for at gøre det, der passer til dit overskud og humør. Måske har du forskellige sysler i gang: Nogle laver deres egen creme, andre syr stropper i viskestykker, maler, skriver eller digter. Det kan være forskelligt, hvad du skal gå i gang med afhængigt af dit humor og dit overskud.

Hvordan balancerer vi det ydre og det indre net i os? Hvis vi kan være bevidste om forskellen og mærke forskydningen er der håb for balancen i vores opmærksomhed. En vågnende bevidsthed er nødvendig for at gennemskue det mekaniske i at gribe ud efter telefonen og være mere i kontakt med internettet fremfor indrenettet.

Anbefalinger til at stimulere indrestyret kreativitet i dit liv:

  • Sluk din telefon og mærk hvad der sker i dig lige nu
  • Se, duft, hør noget levende og åben dine sanser
  • Sørg for at holde pauser hvor du sysler og pusler
  • Indkøb lækre materialer der stimulerer dig og vækker din nysgerrighed
  • Vær hygiejnisk og balanceret med dit forbrug af tid på inter/indrenet